Lễ ký kết hợp tác triển khai dự án tài trợ AOTS, Nhật

Lễ ký kết hợp tác triển khai dự án tài trợ AOTS, Nhật cho sinh viên ngành Xây dựng ĐH Đông Á

Lễ ký kết hợp tác triển khai dự án tài trợ từ AOTS giữa Đại học Đông Á và Công ty TNHH Xây dựng ASAI cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Đại học Đông Á:

  • Thời gian: ngày 22/9/2022
  • Địa điểm: P.303 Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí