Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty TNHH AEON Việt Nam và Đại học Đông Á

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty TNHH AEON Việt Nam và Đại học Đông Á

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty TNHH AEON Việt Nam và Đại học Đông Á

  • Ngày tổ chức: Thứ Sáu, ngày 29/09/2023
  • Thời gian: 08h00 – 10h15
  • Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn, 115 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Hải Châu, Đà Nẵng.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí