Lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Lễ Khai giảng năm học 2022-2023

Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 Đại học Đông Á

  • Thời gian: 18h, ngày 7/10/2022
  • Địa điểm: (dự kiến) Cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí