Ký kết hợp tác với các đại học Hàn Quốc

Ký kết hợp tác với các đại học Hàn Quốc

Đại học Đông Á ký kết hợp tác với các đại học Hàn Quốc

  • Thời gian: 10h, ngày 23/2
  • Địa điểm: Phòng Hội nghị 303 Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí