Ký kết hợp tác đào tạo với Viện nghiên cứu ngôn ngữ quốc gia Nhật Bản

Ký kết hợp tác đào tạo với Viện nghiên cứu ngôn ngữ quốc gia Nhật Bản

Đại học Đông Á ký kết hợp tác đào tạo với Viện nghiên cứu ngôn ngữ quốc gia Nhật Bản

  • Thời gian: 8h30, ngày 13 tháng 1 năm 2024
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • Nội dung: ký kết hợp tác MoU - workshop học thuật

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí