Ký kết hợp tác đào tạo-tuyển dụng ngành CNTT và KH dữ liệu

Ký kết hợp tác đào tạo-tuyển dụng ngành CNTT và KH dữ liệu

Lễ Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Đại học Đông Á diễn ra vào:

Thời gian: 10h00 ngày 25 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng Hội nghị 303 - Đại học Đông Á

Hợp tác nhằm gắn kết giữa đào tạo của trường với yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của doanh nghiệp để sinh viên bắt đầu thực tập từ năm 2 tại doanh nghiệp, và phát triển nghề nghiệp phù hợp với ngành nghề đào tạo ngay khi ra trường; Xây dựng quy định chất lượng theo mô hình Nhật Bản để huấn luyện cho sinh viên.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí