Ký kết đào tạo và cung ứng nhân lực công nghệ cao cho Foxlink

Ký kết đào tạo và cung ứng nhân lực công nghệ cao cho Foxlink

Ký kết đào tạo và cung ứng nhân lực công nghệ cao cho Foxlink 

Đại học Đông Á ký kết hợp tác với Foxlink Đà Nẵng:

  • Thời gian: 9h, ngày 20/2
  • Địa điểm: Phòng Hội nghị 303 Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí