Khen thưởng sinh viên đạt giỏi đầu ngành, bậc học

Buổi Lễ Tốt nghiệp diễn ra vào ngày 25-8 vừa qua, Nhà trường vui mừng được vinh danh và khen thưởng đến những Tân cử nhân bậc cao đẳng và học sinh bậc TCCN đã có thành tích học tập xuất sắc và đánh giá rèn luyện đạo đức cao nhất toàn khoá. Đây là sự khích lệ, động viên cho những nỗ lực vươn lên trong học tập của các em và tiếp sức thêm cho các em trên con đường lập nghiệp và học tập sau khi ra trường.

Sau đây là danh sách sinh viên đạt giỏi đầu ngành, bậc học trong khoá học 2006 - 2009:

TT Họ tên Lớp ĐTB Xếp loại rèn luyện Xếp loại học tập Đạt danh hiệu
1. Lê Tiến Mẫn 06CDDK1A 8.28 Tốt Giỏi Giỏi
2. Nguyễn Như Quỳnh 06CDXD1A 8.14 Tốt Giỏi Giỏi
3. Nguyễn Lệ Hằng 06CDKT1A 8.87 Xuất sắc Giỏi Giỏi
4. Phạm Thị Bích Chi 06CDVP1A 8.34 Xuất sắc Giỏi Giỏi
5. Nguyễn Thị Thu Hiền 07CDLTKT1A 8.39 Tốt Giỏi Giỏi
6. Nguyễn Thị Bích Hiệu 07CDLTVP1A 8.33 Tốt Giỏi Giỏi
7. Nguyễn Văn Hinh 07CDLTTH1A 8.41 Xuất sắc Giỏi Giỏi
8. Nguyễn Viết Ngoan 06NVNH1A 8.2 Tốt Giỏi Giỏi
9. Lê Thị Phương Chi 06HC1A 8.5 Xuất sắc Giỏi Giỏi
10. Trần Thị Hiếu 06HC1A 8.5 Tốt Giỏi Giỏi
11. Lê Anh Tấn 06XC1A 8.3 Xuất sắc Giỏi Giỏi

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí