Khai trương Skills Lab, khai giảng lớp học tiếng Hàn thông minh KLaSS

Khai trương Skills Lab, khai giảng lớp học tiếng Hàn thông minh KLaSS

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Đông Á với Công ty TNHH Giáo dục VISANG Việt Nam

Khai trương Skills Lab

Khai giảng lớp học tiếng Hàn thông minh KLaSS

  • Thời gian: 09h00, thứ Tư, ngày 15/11/2023
  • Địa điểm:
  • Hội trường 709 (Lễ ký kết)
  • Phòng 711 (Khai trương Skills Lab)

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí