Khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024

  • Thời gian: (dự kiến) ngày 5/9
  • Địa điểm: (dự kiến) Cung thể thao Tiên Sơn

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí