International Conference on DSBFI 2019

Chuỗi sự kiện khoa học, học thuật lớn nhất tháng 7!

Với các tham luận chuyên sâu của các chuyên gia đến từ Mỹ, Pháp, Bỉ,...

2/7: Senimar Data Science & Big Data Analytics

3-5/7: Hội thảo quốc tế về "Khoa học dữ liệu trong kinh doanh, tài chính và công nghiệp"

6-11/7: Khóa học Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí