Hợp tác ĐH Đông Á - ĐH Hoa Sen: tạo dựng giá trị cho sinh viên

Ngày 9/10, Đại học Đông Á và Đại học Hoa Sen đã tiến hành lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và các chương trình trao đổi.

Hợp tác là khởi đầu của chuỗi hoạt động "tạo dựng giá trị cho sinh viên" và cũng là bước hiện thực hoá của đích đến "tạo dựng con đường thành công" mà cả hai trường đều hướng đến. 

TS. Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Đại học Đông Á và PGS.TS Võ Thị Ngọc Thuý - Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen đã tiến hành ký kết văn bản hợp tác mang tính chiến lược này.

Theo đó, hai trường sẽ tiến hành các nội dung đa dạng dành cho hoạt động kết nối học tập cho sinh viên như trao đổi sinh viên ở các học phần chuyên môn, các học kỳ doanh nghiệp,... nhằm giúp sinh viên tiếp cận thị trường nhân lực sôi động ở phía Nam, cũng như tạo môi trường chuyên nghiệp cho sinh viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tham quan,... 

Bên cạnh đó, hai trường cũng xúc tiến các hợp tác cụ thể hơn trong các hoạt động hướng nghiệp, thực tập và kết nối việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên khối ngành Kinh tế và Kỹ thuật từ ký kết lần này.

Cùng với đó là các chương trình trao đổi giảng viên, giao lưu học thuật cũng sẽ được hai trường tổ chức theo thực tế nhu cầu của các đơn vị.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí