Hội thảo "Tham vấn ý kiến về các loài tre, trúc di thực và trồng tại công viên văn hoá chuyên đề Tre Việt"

Hội thảo "Tham vấn ý kiến về các loài tre, trúc di thực và trồng tại công viên văn hoá chuyên đề Tre Việt"

Hội thảo "Tham vấn ý kiến về các loài tre, trúc di thực và trồng tại công viên văn hoá chuyên đề Tre Việt"

  • Thời gian: 14h00, ngày 10/10/2023 
  • Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí