Hội thảo quốc tế Thiên văn học và ứng dụng công nghệ vũ trụ trong giáo dục STEAM 2022

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Thiên văn Quốc gia Thái Lan và Đại học Đông Á phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế Thiên văn học và ứng dụng công nghệ vũ trụ trong giáo dục STEAM 2022.

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày, từ 23-25/9 tại Đại học Đông Á theo hình thức trực tiếp.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí