Hội thảo quốc tế "Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ: thành tựu và triển vọng"

Hội thảo quốc tế "Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ: thành tựu và triển vọng"

Hội thảo quốc tế "Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ: thành tựu và triển vọng"

  • Thời gian: 7h30, ngày 8/7/2022
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á (online và offline)
  • Chủ đề: Quan hệ ngoại giao. hợp tác, đầu tư, giao lưu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đối ngoại nhân dân...

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí