Hội thảo “Phát triển hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng miền Trung trong bối cảnh mới”

Hội thảo “Phát triển hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng miền Trung trong bối cảnh mới”

Hội thảo “Phát triển hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng miền Trung trong bối cảnh mới”

Hội thảo “Phát triển hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng miền Trung trong bối cảnh mới”

  • Thời gian: từ 7h30, ngày 4/6/2022
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á
  • “Development of logistics and supply chain management in post-covid-19 in central of Vietnam”

---

Hội thảo là không gian kết nối sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên về kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực logistics.

Phân tích, đánh giá, đưa ra các khuyến nghị về chính sách và giải pháp, cũng như dự báo xu hướng phát triển các hoạt động Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ở miền Trung Việt Nam.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên tham dự Hội thảo cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý kiến về các vấn đề có tính gợi mở.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí