Hội thảo KH quốc gia: “Tham vấn và trị liệu tâm lí cho học sinh, sinh viên hậu Covid”

Hội thảo KH quốc gia: “Tham vấn và trị liệu tâm lí cho học sinh, sinh viên hậu Covid”

Mời viết bài tham gia Hội thảo KH quốc gia: “Tham vấn và trị liệu tâm lí cho học sinh, sinh viên hậu Covid”:

 • Thời gian (dự kiến): 28/4/2023
 • Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

Chủ đề: Hội thảo sẽ thực hiện các chủ đề sau đây:

 • - Thực trạng các vấn đề sức khỏe tâm thần của các đối tượng xã hội dễ bị tổn thương trong bối cảnh Covid và hậu Covid.
 • - Bài học kinh nghiệm và mô hình chuyển đổi hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh Covid và hậu Covid.
 • - Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên tại trường học.
 • - Các vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên.
 • - Chuẩn bị cho việc ứng phó vấn đề sức khỏe tinh thần trong những tình huống tương tự Covid - 19.
 • - Sự thay đổi của tham vấn, trị liệu tâm lý trước, trong và sau đại dịch Covid - 19.
 • - Vấn đề chính sách với các vấn đề sức khỏe tinh thần và chuyên nghiệp hóa hoạt động tham vấn, trị liệu tâm lý.
 • - Sự kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, tham vấn – trị liệu tâm lý, công tác xã hội, nhân viên cộng đồng, trường học, gia đình trong việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
 • - Tham vấn và trị liệu tâm lý trong bối cảnh đa văn hóa và thể chế tôn giáo.

Thời gian đăng ký

 • -  Đăng ký tham gia và gửi tóm tắt: Trước ngày 18/01/2023.
 • -  Gửi toàn văn bài viết: Trước ngày 28/02/2023.
 • - Thông báo chấp nhận bài viết và mời báo cáo tại Hội thảo: Trước ngày 10/03/2023.

Thể lệ gửi bài

 • - Bài viết tham gia Hội thảo theo chủ đề ở Mục 2. Ngôn ngữ trình bày của bài tham luận: Tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Dung lượng của bài tham luận không quá 15 trang giấy A4, Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trên 3cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề dưới 2cm.
 • - Ở đầu bài viết có phần tóm tắt dài từ 200 đến 250 từ. Các tác giả hoặc nhóm tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email để Ban tổ chức tiện liên lạc.
 • - Các bài viết gửi tham gia hội thảo là những bài viết chưa được công bố ở các ấn phẩm nào khác.
 • - Các bài báo khoa học chất lượng sẽ được đăng ký trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học và được Ban Biên tập lựa chọn xuất bản bởi Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á.
 • - Các tác giả vui lòng gửi bài viết định dạng file.doc về địa chỉ emai: khoasupham@donga.edu.vn

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí