Hội thảo KH quốc gia: Phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX - Những giá trị từ quá khứ đến hiện tại

Hội thảo KH quốc gia: Phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX - Những giá trị từ quá khứ đến hiện tại

Hội thảo KH quốc gia: Phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX - Những giá trị từ quá khứ đến hiện tại

  • Thời gian: 6/3/2023
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Hội thảo khoa học Phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX - Những giá trị từ quá khứ đến hiện tại là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hội thảo khoa học tại Đại học Đông Á nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, tăng cường liên kết hợp tác giữa ĐH Đông Á với các trường đại học, viện nghiên cứu Nhật Bản trong tương lai.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí