Hội thảo KH: Hội chứng tự kỷ - Nhận diện và can thiệp

Hội thảo KH: Hội chứng tự kỷ - Nhận diện và can thiệp

Các góc nhìn về nhận diện và can thiệp trẻ tự kỷ giữa các chuyên gia đến từ các trường Đại học, bệnh viện, các trung tâm trị liệu tự kỷ trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

  • Thực trang trẻ tự kỷ trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên
  • Nhận diện trẻ tự kỷ và quản lý hành vi trẻ tự kỷ
  • Chẩn đoán và can thiệp trẻ tự kỷ từ chuyên gia
  • Can thiệp trẻ tự kỷ từ gia đình
    • Giao lưu trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu, chẩn đoán, tham vấn và trị liệu trẻ tự kỷ.
    • Trao đổi công tác nghiên cứu - đào tạo sinh viên ngành Tâm lý.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí