Hội thảo công bố kết quả "Khảo sát tiềm năng hợp tác giữa các Trường Đại học Việt Nam và Doanh nghiệp Nhật Bản"

Cùng với sự phát triển trong mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản, trong những năm gần đây, điểm đến của các công ty Nhật Bản đã và đang mở rộng đến các địa phương Việt Nam. Tuy nhiên, các vấn đề về nguồn nhân lực, hạn chế về năng lực kỹ thuật trong khu vực, cũng như chưa có những thông tin về mức độ nghiên cứu của các trường đại học trong các vấn đề trên.

Dựa trên thực trạng này, nhằm tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa các công ty Nhật Bản và các trường đại học Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản tại Việt Nam - JETRO từ tháng 9/2020 đã tiến hành "Khảo sát khả năng liên kết, hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam với các Doanh nghiệp Nhật Bản" Hội thảo Online lần này sẽ trình bày kết quả của cuộc khảo sát và giới thiệu các nghiên cứu điển hình trong đó Đại học Đông Á là đơn vị tiêu biểu.

Thời gian

  • Ngày 04/03/2021
  • Thời gian Việt Nam: 13:00-14:30 / Thời gian Nhật Bản 15:00 – 16:30

Hội thảo Online (Phát trực tiếp): Zoom

Sau khi đăng ký, Ban tổ chức sẽ gửi Link tham gia sự kiện đến địa chỉ mail

Nội dung chương trình: Công bố “khảo sát liên quan đến tính khả năng trong liên kết giữa các Doanh nghiệp Nhật Bản với trường Đại học Việt Nam”

Hoan nghênh tất cả các Doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam, Nhật Bản và tại các Quốc gia khác, các Trường Đại học, Chính quyền địa phương, Đơn vị tài trợ... có nguyện vọng liên kết, hợp tác với các trường Đại học VIệt Nam

Ngôn ngữ sử dụng

  • Tiếng Nhật (Một phần chương trình sẽ có phần thông dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật)

Thời gian thực hiện khảo sát

  • Từ tháng 9/2020- cuối tháng 12/2020

Đơn vị điều phối: JETRO Việt Nam

Phí tham gia: Không

Số lượng: 450 (giới hạn truy cập)

Link đăng kýhttps://www.jetro.go.jp/form5/pub/vha/20210304_univ_survey

Hạn đăng ký: 3/3/2021

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí