Hội nghị Quốc tế về Cuộc sống thông minh EAI 2024: Kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo

Hội nghị Quốc tế về Cuộc sống thông minh EAI 2024: Kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo

Hội nghị Quốc tế về Cuộc sống thông minh EAI 2024: Kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo

 

  • Tiếng Anh:  EAI SMART LIFE SUMMIT 2024: The AI Era 
  • Thời gian tổ chức: 3 ngày, từ ngày 22 đến 24 tháng 10 năm 2024
  • Địa điểm: Đại học Đông Á
  • Đồng tổ chức bởi: European Alliance for Innovation - EAI (Liên minh Châu Âu vì sự Đổi mới) và Trường ĐH Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí