Hội nghị mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam kết nối quốc tế

Sự kiện "Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế" và Chương trình “Liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo" thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở quốc gia.

  • Thời gian: ngày 29-30/9/2022
  • Địa điểm: Đại học Đông Á và online qua Truyền hình khởi nghiệp

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí