Học viện Nanakamado

1.  Giới thiệu

Trãi qua 19 năm, Nakamado đã xây dựng nên những ngôi nhà tập thể dành cho người sa sút trí tuệ, và được một số lượng lớn người dùng, gia đình, nhân viên chăm sóc, bạn bè và nhiều người trong cộng đồng ủng hộ.

Từ năm 2003 đến năm 2009, Nanakamado đã tiếp nhận thực tập sinh đại học (Trung Quốc) tại thành phố Miuta, và từ tháng 3 năm 2016, đã ký hợp đồng Đào tạo E-learning về nghiên cứu Điều dưỡng với Đại học Dong-A tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

2.  Nội dung hợp tác: Hợp tác tuyển dụng sinh viên thực tập ngành Điều dưỡng.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí