Hiệp hội bệnh viện tư nhân Osaka thăm skillslab Đại học Đông Á

Hiệp hội bệnh viện tư nhân Osaka thăm skillslab Đại học Đông Á

Hiệp hội bệnh viện tư nhân Osaka sẽ có chuyến thăm skillslab Đại học Đông Á - nơi đang có các lớp sinh viên dự án Aijinkai học tập tại đây.

  • Thời gian: 13h45, ngày 23/2
  • Địa điểm: Skillslab Điều dưỡng chuẩn Nhật Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí