Gửi yêu thương qua những ly nước mía mát lạnh đến tuyến đầu chống dịch

Yêu thương lắm những nghĩa cử trách nhiệm cứ đầy lên qua từng hành động nhỏ của tấm lòng tử tế mỗi ngày.

Gửi thật nhiều yêu thương, tin tưởng và đồng lòng trong những ngày phòng chống dịch Covid-19 qua những ly nước mía thơm ngon từ xe nước mía thuộc dự án sẻ chia vì cộng đồng của các bạn sinh viên đại học Đông Á đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch để cuộc sống sớm trở lại bình thường mới.

Yêu thương lắm những nghĩa cử trách nhiệm cứ đầy lên qua từng hành động nhỏ của tấm lòng tử tế mỗi ngày.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí