GS Trần Văn Thọ nói chuyện chuyên đề "Thế giới quanh ta và con đường phát triển của Việt Nam"

GS Trần Văn Thọ nói chuyện chuyên đề "Thế giới quanh ta và con đường phát triển của Việt Nam"

Buổi thuyết trình của GS. Trần Văn Thọ - Giáo sư danh dự Đại học Waseda, Nhật Bản

  • - Chuyên đề "Thế giới quanh ta và con đường phát triển của Việt Nam"
  • - Thời gian: 14h - 17h, ngày 3/7/2023
  • - Địa điểm: Hội trường Edison, Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí