Global Talent and Business Meetup - 14th

Global Talent and Business Meetup - 14th

Global Talent and Business Meetup là một sự kiện kết nối toàn cầu.

Buổi gặp gỡ Doanh nghiệp và Nhân tài Toàn cầu (Global Talent and Business Meetup) lần thứ 14 của công ty Morikosan, sẽ được tổ chức trực tuyến

  • Thời gian: ngày 18 tháng 12 năm 2020 (Thứ sáu) từ 15:00 tới 18:20 (giờ Nhật Bản)
  • Địa điểm: Trực tuyến tại phòng studio Đại học Đông Á

Global Talent and Business Meetup là một sự kiện kết nối toàn cầu do Học viện Ehle, Công ty Morikosan và Cục Du lịch và Hội nghị Osaka tổ chức; được đồng tài trợ bởi Liên đoàn Kinh tế Kansai (KEF) và Diễn đàn Sáng tạo Doanh nghiệp Châu Á (ABC).

Mục đích của sự kiện là nhằm tạo ra một mạng lưới kết nối Kansai - được biết đến là khu vực phát triển kinh doanh hiện đang là thị trường lớn nhất thế giới và được chọn là điểm bắt đầu của các doanh nghiệp và công ty sản xuất.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí