Giao lưu văn hoá, thể thao với ĐH Naresuan, Thái Lan

Giao lưu văn hoá, thể thao với ĐH Naresuan, Thái Lan

Giao lưu văn hoá, thể thao với ĐH Naresuan, Thái Lan

  • Thời gian: 09h00 - 11h00, thứ Ba, ngày 27/02
  • Địa điểm: Hội trường Edison - Trường Đại học Đông Á

 

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí