Giao lưu quốc tế giữa SV ĐH Đông Á (Việt Nam) và ĐH Kokugakuin (Nhật)

Giao lưu quốc tế giữa SV ĐH Đông Á (Việt Nam) và ĐH Kokugakuin (Nhật)

Giao lưu quốc tế giữa SV ĐH Đông Á (Việt Nam) và ĐH Kokugakuin (Nhật)

Giao lưu quốc tế giữa SV ĐH Đông Á (Việt Nam) và ĐH Kokugakuin (Nhật)

  • Thời gian:
  • 8h - 9h: Ký kết hợp tác giữa ĐH Đông Á (Việt Nam) và ĐH Kokugakuin (Nhật)
  • 9h - 11h30: Giao lưu quốc tế giữa SV ĐH Đông Á (Việt Nam) và ĐH Kokugakuin (Nhật)
  • Địa điểm: Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí