Dự án: Nông thôn trong lòng thành thị

Cuộc thi "Ý tưởng có nhiều lượt vote - share nhiều nhất"

Mã số dự thi: KN.003

Bài dự thi của nhóm SV:

  1. Nguyễn Cẩm Tiên
  2. Phạm Thị Như Qua
  3. Phan Bùi Ánh Dương

Đơn vị: khoa Quản Trị

DỰ ÁN: NÔNG THÔN TRONG LÒNG THÀNH THỊ

MÔ TẢ DỰ ÁN:

  • Mô hình nông thôn trong lòng thành thị
  • Ý tưởng: Trong cuộc sống hiện nay, chúng em đang sinh sống và học tập ở thành thị và được tiếp xúc với trẻ em hiện nay. Tuy thời đại Internet phát triển dễ dàng tiếp cận biết tất cả thông tin cần biết nhưng không có thể thực hành thực tế được
  • Dự án khởi nghiệp: giúp cho phụ huynh và trẻ em cùng nhau trải nghiệm

Lý do phát triển ý tưởng, dự án này: Mô hình trải nghiệm thực tế của người dân vùng cao về kiến thức và văn hóa bản sắc nơi đây. Đặc biệt có thể gắn bó và liên kết giữa bậc phụ huynh và con trẻ tại nơi trải nghiệm

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí