ĐH Đông Á tham gia Hội trại thanh niên "Tổ quốc nhìn từ biển"

Ngày 23 - 25/3/2018 tại Công viên biển Đông - Đà Nẵng...

"Đảo Đá Tây" - tên tiểu trại của đoàn trường Đại học Đông Á đã sẵn sàng cho Hội trại thanh niên "Tổ quốc nhìn từ biển" 2018 tổ chức từ 23-25/3/2018 tại Công viên biển Đông - Đà Nẵng!

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí