Đại học Đông Á triển khai khai báo y tế bằng QR code

Mã QR code khai báo y tế được thực hiện khi check in và check out tại điểm kiểm dịch Đại học Đông Á.

Với các mã QR code được đặt ở vị trí cổng ra vào tại trường và các bước hướng dẫn rất cụ thể, dễ thực hiện, sẽ rất thuận tiện trong việc check in và check out khi ra vào trường cũng như việc quản lý thông tin thông qua ứng dụng này.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí