Đại học Đông Á tham gia 4 sản phẩm tại “Triển lãm trực tuyến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mở rộng - SURF 2020”

Cốm dưỡng sinh, trà dưỡng tâm, nước súc họng miệng và nước lau sàn nhà là 4 sản phẩm "made by khoa Dược" Đại học Đông Á tham gia “Triển lãm trực tuyến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mở rộng - SURF 2020” được tổ chức từ tháng 11 trên nền tảng thực tế ảo vrFairs.

Trước đó, trong 2 đợt dịch Covid-19, hàng ngàn chai dung dịch sát khuẩn khô UDA cũng đã được trao trực tiếp đến các trạm chốt của ngõ thành phố và sinh viên, tăng "đề kháng" với các biện pháp phòng, tránh Covid-19.

Đến nay, giảng viên và sinh viên khoa Dược Đại học Đông Á cũng đã nghiên cứu và sản xuất thành công bộ chế phẩm sát khuẩn gồm hơn 10 sản phẩm hữu ích từ nguyên liệu thiên nhiên.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí