Đại học Đông Á: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020

Một giọt máu trao đi - Một cuộc đời ở lại!

Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020 tại Đại học Đông Á sẽ diễn ra vào:

  • Thời gian: 07h00, ngày 11/6/2020 (thứ Năm).
  • Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á

Được biết, 832 “giọt máu yêu thương” đã được tiếp thêm cho công tác cứu chữa bệnh trong năm 2019 từ các ngày hội hiến máu tình nguyện của sinh viên Đại học Đông Á.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí