Đại học Đông Á làm việc với Lãnh đạo Shilla Monogram Quangnam Danang đề nghị hợp tác về chương trình kiến tập, thực tập và tuyển dụng cho sinh viên Ngành Ngôn Ngữ

Ban giám hiệu Đại học Đông Á đã chính thức làm việc với Lãnh đạo Shilla Monogram Quangnam Danang đề nghị hợp tác chương trình kiến tập, thực tập và tuyển dụng cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc trong thời gian sắp đến, Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Anh, Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Trung, Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Nhật, Du lịch... 

Ngoài ra, Đại học Đông Á cũng đề nghị hợp tác triển khai chương trình internship và trao đổi văn hóa với Sinh viên các trường Hàn Quốc. Đây sẽ là cánh cửa mở và là cơ hội cho Sinh viên Đại học Đông Á được giao lưu về Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc trong quá trình học và được trải nghiệm công việc thực tế tại Doanh nghiệp.

Shilla Monogram Quangnam Danang là khu nghỉ dưỡng với những nét giao thoa đa quốc gia, đa bản sắc lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực miền Trung. Shilla Monogram Quangnam Danang đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện của The Shilla tại thị trường Việt Nam. Shilla Monogram chính là thương hiệu mới được The Shilla Hotels & Resorts - tập đoàn khách sạn thuộc Samsung Group (Hàn Quốc)

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí