Cuộc thi TECHFEST VIETNAM 2021 dành cho sinh viên

Cuộc thi TECHFEST VIETNAM 2021 dành cho sinh viên

TECHFEST VIETNAM là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội.

TECHFEST có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một sự kiện mang tầm quốc tế hướng đến các doanh nghiệp khởi nghiệp và thúc đẩy hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao. 

1. Đối tượng:  18-35 tuổi, người có quốc tịch VN , Giáo viên, sinh viên có Dự án

2. Thể lệ cuộc thi Techfest 2021(Theo file đính kèm)

3. Điểm nhấn: 

- Các dự án hoàn toàn tham gia song song được cả 2 Cuộc thi ( Theo Đề án 1665 của Bộ GD ĐT& Techfest Đề án 844 của Bộ KHCN)

- Được Làng STK & Novaedu hỗ trợ. Các đội nộp Dự án thông qua Làng STK. Làng sẽ chọn TOP 10 Đội Dự thi tốt nhất để vào TOP 60 BTC Cuộc thi Techfest 2021

Ban cố vấn Làng STK là những cán bộ, chuyên gia, Thầy cô đang nắm giữ trọng trách quan trọng trong các đơn vị, Nhà trường, cơ quan, tổ chức 

4. Hoạt động: 

Thời gian Hoạt động
16/09/2021 Phát động cuộc thi
16/09 - 12/10/2021 Nhận hồ sơ dự thi
12/09- 12/10/2021 Chuỗi hoạt động phụ: truyền thông quảng bá cuộc thi, diễn đàn trực tuyến, kết nối chuyên gia, kết nối đầu tư
13/10 - 23/10/2021 Vòng sơ loại theo Làng – Chọn ra top 10 mỗi Làng (3 đội có điểm cao nhất được vào thẳng top 60, 7 đội còn lại tiếp tục tham gia vòng Chấm tuyển chọn top 60)
24/10 - 06/11/2021 Vòng chấm tuyển chọn top 60 - Chọn ra 60 đội vào Vòng Đào tạo
07/11- 13/11/2021 Vòng Đào tạo - Chọn ra 20 đội vào Vòng Bán kết
21/11 - 30/11/2021 Bán kết Cuộc thi TECHFEST 2021- Chọn ra 10 đội vào Chung kết
15/12/2021 Chung kết TECHFEST 2021 - Chọn đội Quán quân
02/2022 - 04/2022  Các hoạt động hỗ trợ sau cuộc thi dành cho Top 10

5. Cách thức tham gia:

- Đăng ký theo Form đăng ký TẠI ĐÂY

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí