Cuộc thi Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2017 - 2018

Cuộc thi Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2017 - 2018 diễn ra vào ngày 5/6/2018 - Hội trường Edison ĐH Đông Á

9 đề tài nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao được chọn ra từ hàng trăm đề tài của sinh viên các khoa sẽ chính thức trình bày và thi thố tại cuộc thi Sinh viên NCKH và Sáng tạo khởi nghiệp Cấp trường năm học 2017 - 2018 diễn ra vào ngày 5/6/2018 - Hội trường Edison ĐH Đông Á!

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí