Cuộc thi Sinh viên Đại học Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 2023

Cuộc thi Sinh viên Đại học Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 2023 chính thức được khởi động từ 20/2/2023 với loạt giải thưởng hấp dẫn.

Cuộc thi Sinh viên Đại học Đông Á với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 2023

  • Thời gian: Từ 20/02/2023 đến 15/6/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison – Đại học Đông Á
  • Đối tượng: Sinh viên tất cả các khoa, ngành của Trường Đại học Đông Á

Cuộc thi sẽ được tổ chức theo 3 vòng thi với nhiều thi thố hấp dẫn:

  • VÒNG 1: TÌM KIẾM VẤN ĐỀ (20/02/2023 – 15/03/2023)
  • VÒNG 2: PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ (15/03/2023 – 15/04/2023)
  • VÒNG 3: CHUNG KẾT ( 22/04/2023 – 15/6/2023)

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí