Cuộc thi Sáng tạo robot 2023

Cuộc thi Sáng tạo robot 2023

Cuộc thi Sáng tạo robot 2023

  • Chủ đề: Chắp cánh thành công
  • Thời gian: 19/6/2023
  • Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí