Công ty TNHH CookBiz

1. Giới thiệu

CookBiz hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, đào tạo nhân lực trong ngành thực phẩm và đồ uống.

2. Nội dung hợp tác: Tiếp nhận SV thực tập và làm việc sau tốt nghiệp.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí