Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Trí Việt

1. Giới thiệu

Năm 2009, Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Trí Việt ra đời với những cổ đông sáng lập là những kỹ sư, những cử nhân chủ chốt của Đơn vị thuộc Tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam và công ty CP Phát triển Hải Giang Group.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập và làm việc.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí