Công ty Cổ phần Công nghệ An Ninh Toàn Cầu

Công ty Cổ phần Công nghệ An Ninh Toàn Cầu1. Giới thiệu

Công ty Cổ phần Công nghệ An Ninh Toàn Cầu (ANTC) được thành lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, xây dựng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm cung cấp các dịch vụ cảnh báo hỗ trợ an ninh an toàn cho các tổ chức và cá nhân.

2. Nội dung hợp tác: Hợp tác đào tạo và tuyển dụng SV thực tập.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí