Chuyên đề “CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TÂM THẦN CHO NHÀ TÂM LÝ HỌC”

Chuyên đề “CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TÂM THẦN CHO NHÀ TÂM LÝ HỌC” cùng Chuyên gia Tâm lý học - TS. Tô Nhi A

Chuyên đề “CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TÂM THẦN CHO NHÀ TÂM LÝ HỌC”

  • Thời gian: 8h ngày 30/9/2023
  • Địa điểm: Hội trường 709 Đại học Đông Á
  • Diễn giả: Chuyên gia Tâm lý học - TS. Tô Nhi A

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí