Chương trình thạc sĩ tài năng với Đại học Minh Tân, Đài Loan

Chương trình thạc sĩ tài năng với Đại học Minh Tân, Đài Loan

Hợp tác Chương trình thạc sĩ tài năng với Đại học Minh Tân, Đài Loan.

Hợp tác Chương trình thạc sĩ tài năng với Đại học Minh Tân, Đài Loan sẽ được ký kết vào:

  • Thời gian: ngày 12/5/2022
  • Địa điểm: Hội trường 303 Đại học Đông Á - trực tuyến qua zoom
  • Ngành đào tạo thạc sĩ: 
    • Công nghệ thông tin
    • Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí