Chương trình nghệ thuật giao lưu với thành phố Uiwang, Hàn Quốc

Chương trình nghệ thuật giao lưu với thành phố Uiwang, Hàn Quốc

Chương trình nghệ thuật giao lưu với thành phố Uiwang, Hàn Quốc

Đại học Đông Á có buổi tiếp đoàn và tham gia chương trình nghệ thuật giao lưu với thành phố Uiwang, Hàn Quốc

Sáng: lúc 10h00 – 11h00, ngày 10/11/2022

  • Phần 1: Tiếp đoàn Thị trưởng Thành phố Uiwang (tại Phòng hội nghị 303 Đại học Đông Á)
  • Phần 2: Chương trình giao lưu với sinh viên khoa Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc (tại Hội trường Edison Đại học Đông Á)

Tối: lúc 18h30, ngày 10/11/2022

  • Phần 3: Chương trình nghệ thuật tại Công viên APEC

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí