Chương trình nghệ thuật giao lưu với thành phố Uiwang, Hàn Quốc

Chương trình nghệ thuật giao lưu với thành phố Uiwang, Hàn Quốc

Đại học Đông Á có buổi tiếp đoàn và tham gia chương trình nghệ thuật giao lưu với thành phố Uiwang, Hàn Quốc

Sáng: lúc 10h00 – 11h00, ngày 10/11/2022

  • Phần 1: Tiếp đoàn Thị trưởng Thành phố Uiwang (tại Phòng hội nghị 303 Đại học Đông Á)
  • Phần 2: Chương trình giao lưu với sinh viên khoa Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc (tại Hội trường Edison Đại học Đông Á)

Tối: lúc 18h30, ngày 10/11/2022

  • Phần 3: Chương trình nghệ thuật tại Công viên APEC

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí