Chương trình "Ngày hội tuyển dụng - việc làm” năm 2022 dành cho sinh viên ĐH Đông Á

Chương trình "Ngày hội tuyển dụng - việc làm” năm 2022 dành cho sinh viên ĐH Đông Á

Chương trình "Ngày hội tuyển dụng - việc làm” năm 2022 dành cho sinh viên ĐH Đông Á.

Chương trình "Ngày hội tuyển dụng - việc làm” năm 2022:

  • Do Đại học Đông Á phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP. HCM tổ chức
  • Kỳ phỏng vấn tuyển dụng kết nối giữa Doanh nghiệp và sinh viên, cựu sinh viên ĐH Đông Á
  • Thời gian: từ 8h30 đến 14h00, ngày 27/02/2022
  • Hình thức: trực tuyến trên nền tảng zoom.

---
Chương trình cũng nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022); Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng đến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí