Chương trình "Đi chợ giúp dân - Đồng hành chống dịch"

Nhật ký chống dịch của Đội TNV Đoàn trường Đại học Đông Á những ngày này thêm một chương trình thiết thực nữa là chuẩn bị nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng phong toả Sơn Trà.

Chương trình "Đi chợ giúp dân - Đồng hành chống dịch" của tuổi trẻ ĐH Đông Á bắt đầu bằng tiếp nhận yêu cầu của bà con, lên đơn hàng và vận chuyển đến bà con có nhu cầu.

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí