Chuỗi hoạt động hợp tác - việc làm sinh viên tháng 2

Chuỗi hoạt động hợp tác - việc làm sinh viên tháng 2

Chuỗi hoạt động hợp tác - việc làm dành cho sinh viên các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á tháng 2

Chuỗi hoạt động hợp tác - việc làm dành cho sinh viên các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á tháng 2 và dự kiến thời gian diễn ra:

  • Ngày 10/2: Khai giảng khóa 2 chương trình thực tập điều dưỡng Nhật Bản của tập đoàn y tế Aijinkai
  • Ngày 12/2: Lễ ký kết hợp tác với Công ty TNHH Valley Campus Sài Gòn triển khai chương trình Học bổng du học
  • Ngày 18/2: giới thiệu chương trình Panasonic dành cho SV Khoa Xây dựng và CNKT Điện – Điện tử
  • Ngày 23/2: giới thiệu chương trình học bổng du học cho SV K18 Khoa QTKD
  • Ngày 26/2: Lễ ký kết hợp tác với tập đoàn Tatsuokakai triển khai chương trình Internship trong lĩnh vực Điều dưỡng
  • Ngày 28/2:
  • Lễ ký kết hợp tác với Công ty Asulead triển khai chương trình Internship trong lĩnh vực Điều dưỡng và Ô tô
  • Phỏng vấn 06 sinh viên Khoa CNKT Ô tô chương trình Internship theo hợp tác với  CT Asulead

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí