Casting diễn viên MV

Thời gian: 9h sáng ngày 21/2/2014

Địa điểm: Trường ĐH Đông Á - 63 Lê Văn Long, Đà Nẵng

Thành phần: Ban PR truyền thông, Arena, Phòng Design, Photographer

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí