Career Building Week 2024

Tuần lễ phát triển sự nghiệp và khởi nghiệp – Career Building Week 2024

Tuần lễ phát triển sự nghiệp và khởi nghiệp – Career Building Week 2024 tại Đại học Đông Á 

 1. Workshop chia sẻ kiến thức khởi nghiệp cho giảng viên và sinh viên
  • Thời gian: 10h00 – 11h00 & 14h00 – 15h30 ngày 8/1
  • Địa điểm: Phòng 303 & Hội trường Edison
 2. Chương trình định hướng nghề nghiệp đến từ Tập đoàn Marriot
  • Thời gian: 9h00 – 11h00 ngày 9/1
  • Địa điểm: Phòng 402
 3. Khóa học kỹ năng hoàn thiện profile cá nhân trước khi xin việc cùng trainer Wally Rouda
  • Thời gian: từ ngày 8/1 – 12/01
  • Địa điểm: Phòng 401 & Hội trường Edison

Hỗ Trợ Tư Vấn Miễn Phí